User Tools

Site Tools


07851-haplopogon-nudus-la-gi

Haplopogon nudus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Haplopogon
Loài (species) H. nudus
Danh pháp hai phần
Haplopogon nudus
Engel, 1930

Haplopogon nudus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Haplopogon nudus được Engel miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Haplopogon nudus tại Wikispecies
07851-haplopogon-nudus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)