User Tools

Site Tools


07813-hajdina-la-gi

Hajdina là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Hajdina có diện tích 21.8 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 3528 người. Thủ phủ khu tự quản Hajdina đóng tại Zgornja Hajdina[1].

07813-hajdina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)