User Tools

Site Tools


07800-habropogon-verticalis-la-gi

Habropogon verticalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Habropogon
Loài (species) H. verticalis
Danh pháp hai phần
Habropogon verticalis
Becker, 1913

Habropogon verticalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Habropogon verticalis được Becker miêu tả năm 1913. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Habropogon verticalis tại Wikispecies
07800-habropogon-verticalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)