User Tools

Site Tools


07799-habropogon-theodori-la-gi

Habropogon theodori
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Habropogon
Loài (species) H. theodori
Danh pháp hai phần
Habropogon theodori
Hradský & Geller-Grimm, 2005

Habropogon theodori là một loài ruồi trong họ Asilidae. Habropogon theodori được Hradský & Geller-Grimm miêu tả năm 2005.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Habropogon theodori tại Wikispecies
07799-habropogon-theodori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)