User Tools

Site Tools


07798-habropogon-striatus-la-gi

Habropogon striatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Habropogon
Loài (species) H. striatus
Danh pháp hai phần
Habropogon striatus
Fabricius, 1794

Habropogon striatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Habropogon striatus được Fabricius miêu tả năm 1794.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Habropogon striatus tại Wikispecies
07798-habropogon-striatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)