User Tools

Site Tools


07797-habropogon-spissipes-la-gi

Habropogon spissipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Habropogon
Loài (species) H. spissipes
Danh pháp hai phần
Habropogon spissipes
Hermann, 1909

Habropogon spissipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Habropogon spissipes được Hermann miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Habropogon spissipes tại Wikispecies
07797-habropogon-spissipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)