User Tools

Site Tools


07795-habropogon-rufulus-la-gi

Habropogon rufulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Habropogon
Loài (species) H. rufulus
Danh pháp hai phần
Habropogon rufulus
Lehr, 1960

Habropogon rufulus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Habropogon rufulus được Lehr miêu tả năm 1960. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Habropogon rufulus tại Wikispecies
07795-habropogon-rufulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)