User Tools

Site Tools


07792-habropogon-malkovskii-la-gi

Habropogon malkovskii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Habropogon
Loài (species) H. malkovskii
Danh pháp hai phần
Habropogon malkovskii
Lehr, 1964

Habropogon malkovskii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Habropogon malkovskii được Lehr miêu tả năm 1960. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Habropogon malkovskii tại Wikispecies
07792-habropogon-malkovskii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)