User Tools

Site Tools


07790-habropogon-latifrons-la-gi

Habropogon latifrons
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Habropogon
Loài (species) H. latifrons
Danh pháp hai phần
Habropogon latifrons
Loew, 1871

Habropogon latifrons là một loài ruồi trong họ Asilidae. Habropogon latifrons được Loew miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Habropogon latifrons tại Wikispecies
07790-habropogon-latifrons-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)