User Tools

Site Tools


07774-h-ng-t-c-l-ng-l-y-la-gi

Hồng tước lộng lẫy (danh pháp khoa học: Malurus splendens) là một loài chim dạng sẻ thuộc họ Maluridae. Nó được tìm thấy ở hầu khắp các lục địa Úc từ trung tâm miền tây New South Wales và phía Tây Nam Queensland ven biển Tây Úc. Nó chủ yếu sống ở vùng khô hạn và bán khô hạn. Loài này dị hình giới tính cao, con trống trong bộ lông mùa sinh sản có đuôi dài, bộ lông chủ yếu là màu xanh sáng và đen. Không giống con trống, con mái và con chưa trưởng thành chủ yếu là màu xám, màu nâu.

07774-h-ng-t-c-l-ng-l-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)