User Tools

Site Tools


07762-h-i-ng-h-nam-la-gi

Hải đường Hà Nam (danh pháp hai phần: Malus honanensis) là một loài thực vật thuộc chi Hải đường, họ Hoa hồng. Loài này được Rehder mô tả khoa học đầu tiên năm 1920.[1]

Hải đường Hà Nam phân bố ở Hà Nam, Sơn Tây, Hà Bắc, Thiểm Tây, Cam Túc và những nơi khác ở Trung Quốc đại lục, mọc ở độ cao 800 mét đến 2.600 mét trên mực nước biển, chủ yếu là trồng ở thung lũng cây gỗ tạp rừng sườn đồi, đã được trồng nhân tạo.

07762-h-i-ng-h-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)