User Tools

Site Tools


07748-gyrinophilus-la-gi

Gyrinophilus
Gyrinophilus po(1).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Caudata
Họ (familia) Plethodontidae
Chi (genus) Gyrinophilus
Cope, 1869
Các loài

See table.

Gyrinophilus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Plethodontidae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 4 loài và 75% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
07748-gyrinophilus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)