User Tools

Site Tools


07747-gymnotriclis-coscaronorum-la-gi

Gymnotriclis coscaronorum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gymnotriclis
Loài (species) G. coscaronorum
Danh pháp hai phần
Gymnotriclis coscaronorum
Artigas, Papavero & Costa, 1997

Gymnotriclis coscaronorum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gymnotriclis coscaronorum được Artigas & Papavero miêu tả năm 1997. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gymnotriclis coscaronorum tại Wikispecies
07747-gymnotriclis-coscaronorum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)