User Tools

Site Tools


07737-gurr-la-gi

Gurrë
—  Xã  —
Gurrë trên bản đồ Thế giới
Gurrë

Gurrë

Quốc gia  Albania
Hạt Dibër
Quận Mat
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 4.365 người
Múi giờ (UTC+1)
8006 sửa dữ liệu

Gurrë là một xã trong quận Mat thuộc hạt Dibër, Albania. Dân số năm 2005 là 4365 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Mat

07737-gurr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)