User Tools

Site Tools


07717-guidoval-la-gi

Guidoval là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 158,975 km², dân số năm 2007 là 7321 người, mật độ 48,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07717-guidoval-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)