User Tools

Site Tools


07709-guaxup-la-gi

Guaxupé là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 285,913 km², dân số năm 2007 là 49509 người, mật độ 1,84 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07709-guaxup-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)