User Tools

Site Tools


07702-guaratuba-la-gi

Guaratuba là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 1325,883 km², dân số năm 2007 là 32315 người, mật độ 25,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07702-guaratuba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)