User Tools

Site Tools


07668-guajar-la-gi

Guajará là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 8904,24 km², dân số năm 2007 là 13750 người, mật độ 1,54 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07668-guajar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)