User Tools

Site Tools


07657-gua-u-la-gi

Guaçuí là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 467,758 km², dân số năm 2007 là 25353 người, mật độ 54,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07657-gua-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)