User Tools

Site Tools


07654-grypoctonus-hatakeyamae-la-gi

Grypoctonus hatakeyamae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Grypoctonus
Loài (species) G. hatakeyamae
Danh pháp hai phần
Grypoctonus hatakeyamae
Matsumura, 1916

Grypoctonus hatakeyamae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Grypoctonus hatakeyamae được Matsumura miêu tả năm 1916.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Grypoctonus hatakeyamae tại Wikispecies
07654-grypoctonus-hatakeyamae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)