User Tools

Site Tools


07537-gornji-petrovci-la-gi

Gornji Petrovci là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Pomurska của Slovenia. Gornji Petrovci có diện tích 66.8 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 2217 người. Thủ phủ khu tự quản Gornji Petrovci đóng tại Gornji Petrovci[1].

07537-gornji-petrovci-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)