User Tools

Site Tools


07536-gornji-grad-la-gi

Gornji Grad là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Savinjska của Slovenia. Gornji Grad có diện tích 90.1 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 2595 người. Thủ phủ khu tự quản Gornji Grad đóng tại Gornji Grad[1].

07536-gornji-grad-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)