User Tools

Site Tools


07535-gornja-radgona-la-gi

Gornja Radgona là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Pomurska của Slovenia. Gornja Radgona có diện tích 74.6 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 8701 người. Thủ phủ khu tự quản Gornja Radgona đóng tại Gornja Radgona[1].

07535-gornja-radgona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)