User Tools

Site Tools


07531-gore-la-gi

Gore
—  Xã  —
Quốc gia  Albania
Hạt Korçë
Quận Korçë
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 3.148 người

Gore là một xã trong quận Korçë thuộc hạt Korçë, Albania. Dân số năm 2005 là 3148 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Korçë

07531-gore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)