User Tools

Site Tools


07522-gonioscelis-ventralis-la-gi

Gonioscelis ventralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gonioscelis
Loài (species) G. ventralis
Danh pháp hai phần
Gonioscelis ventralis
Schiner, 1867

Gonioscelis ventralis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gonioscelis ventralis được Schiner miêu tả năm 1867.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gonioscelis ventralis tại Wikispecies
07522-gonioscelis-ventralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)