User Tools

Site Tools


07521-gonioscelis-submaculatus-la-gi

Gonioscelis submaculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gonioscelis
Loài (species) G. submaculatus
Danh pháp hai phần
Gonioscelis submaculatus
Speiser, 1910

Gonioscelis submaculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gonioscelis submaculatus được Speiser miêu tả năm 1910. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gonioscelis submaculatus tại Wikispecies
07521-gonioscelis-submaculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)