User Tools

Site Tools


07520-gonioscelis-ramphis-la-gi

Gonioscelis ramphis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gonioscelis
Loài (species) G. ramphis
Danh pháp hai phần
Gonioscelis ramphis
Londt, 2004

Gonioscelis ramphis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gonioscelis ramphis được Londt miêu tả năm 2004.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gonioscelis ramphis tại Wikispecies
07520-gonioscelis-ramphis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)