User Tools

Site Tools


07519-gonioscelis-mantis-la-gi

Gonioscelis b
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gonioscelis
Loài (species) G. b
Danh pháp hai phần
Gonioscelis b
(Loew, 1852)

Gonioscelis bọ ngựa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gonioscelis bọ ngựa được Loew miêu tả năm 1852.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gonioscelis mantis tại Wikispecies
07519-gonioscelis-mantis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)