User Tools

Site Tools


07516-gonioscelis-lacertosus-la-gi

Gonioscelis lacertosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gonioscelis
Loài (species) G. lacertosus
Danh pháp hai phần
Gonioscelis lacertosus
Engel, 1925

Gonioscelis lacertosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gonioscelis lacertosus được Engel miêu tả năm 1925.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gonioscelis lacertosus tại Wikispecies
07516-gonioscelis-lacertosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)