User Tools

Site Tools


07515-gonioscelis-hispidus-la-gi

Gonioscelis hispidus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gonioscelis
Loài (species) G. hispidus
Danh pháp hai phần
Gonioscelis hispidus
(Wiedemann, 1819)

Gonioscelis hispidus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gonioscelis hispidus được Wiedemann miêu tả năm 1819.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gonioscelis hispidus tại Wikispecies
07515-gonioscelis-hispidus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)