User Tools

Site Tools


07514-gonioscelis-cuthbertsoni-la-gi

Gonioscelis cuthbertsoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gonioscelis
Loài (species) G. cuthbertsoni
Danh pháp hai phần
Gonioscelis cuthbertsoni
Londt, 2004

Gonioscelis cuthbertsoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gonioscelis cuthbertsoni được Londt miêu tả năm 2004. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gonioscelis cuthbertsoni tại Wikispecies
07514-gonioscelis-cuthbertsoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)