User Tools

Site Tools


07512-goneccalypsis-lucida-la-gi

Goneccalypsis lucida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Goneccalypsis
Loài (species) G. lucida
Danh pháp hai phần
Goneccalypsis lucida
Hermann, 1912

Goneccalypsis lucida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Goneccalypsis lucida được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Goneccalypsis lucida tại Wikispecies
07512-goneccalypsis-lucida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)