User Tools

Site Tools


07503-golem-kavaj-la-gi

Golem, Kavajë
—  Đô thị  —
Golem, Kavajë trên bản đồ Thế giới
Golem, Kavajë

Golem, Kavajë

Quốc gia  Albania
Hạt Tirana
Quận Kavajë
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 7.914 người
Múi giờ (UTC+1)
2504 sửa dữ liệu

Golem, Kavajë là một đô thị trong quận Kavajë thuộc hạt Tirana, Albania. Dân số năm 2005 là 7914 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Kavajë

07503-golem-kavaj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)