User Tools

Site Tools


07497-goianira-la-gi

Goianira là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 200,402 km², dân số năm 2007 là 24492 người, mật độ 122,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07497-goianira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)