User Tools

Site Tools


07490-goian-polis-la-gi

Goianápolis là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 162,38 km², dân số năm 2007 là 13212 người, mật độ 81,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07490-goian-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)