User Tools

Site Tools


07481-glorinha-la-gi

Glorinha là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 323,641 km², dân số năm 2007 là 6908 người, mật độ 21,34 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07481-glorinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)