User Tools

Site Tools


07472-glaucil-ndia-la-gi

Glaucilândia là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 145,632 km², dân số năm 2007 là 2932 người, mật độ 20 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07472-glaucil-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)