User Tools

Site Tools


07471-glarus-th-la-gi

Huyện Glarus (tiếng Pháp: District du Glarus, tiếng Đức: Bezirk Glarus) là một huyện hành chính của Thụy Sĩ. Huyện này thuộc bang Bang Glarus. Huyện Glarus có diện tích 685 km², dân số theo thống kê của cục thống kê Thụy Sĩ năm 1999 là 38708 người. Trung tâm của huyện đóng ở Glarus. Mã của huyện là 800.[2]

07471-glarus-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)