User Tools

Site Tools


07470-glaphyropyga-venezuelensis-la-gi

Glaphyropyga venezuelensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Glaphyropyga
Loài (species) G. venezuelensis
Danh pháp hai phần
Glaphyropyga venezuelensis
Carrera & Machado-Allison, 1963

Glaphyropyga venezuelensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Glaphyropyga venezuelensis được Carrera & Machado-Allison miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Glaphyropyga venezuelensis tại Wikispecies
07470-glaphyropyga-venezuelensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)