User Tools

Site Tools


07467-glaphyropyga-renatoi-la-gi

Glaphyropyga renatoi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Glaphyropyga
Loài (species) G. renatoi
Danh pháp hai phần
Glaphyropyga renatoi
Ayala, 1983

Glaphyropyga renatoi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Glaphyropyga renatoi được Ayala miêu tả năm 1983. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Glaphyropyga renatoi tại Wikispecies
07467-glaphyropyga-renatoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)