User Tools

Site Tools


07466-glaphyropyga-carrerai-la-gi

Glaphyropyga carrerai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Glaphyropyga
Loài (species) G. carrerai
Danh pháp hai phần
Glaphyropyga carrerai
Ayala, 1983

Glaphyropyga carrerai là một loài ruồi trong họ Asilidae. Glaphyropyga carrerai được Ayala miêu tả năm 1983. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Glaphyropyga carrerai tại Wikispecies
07466-glaphyropyga-carrerai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)