User Tools

Site Tools


07459-gjoric-la-gi

Gjoricë
—  Xã  —
Gjoricë trên bản đồ Thế giới
Gjoricë

Gjoricë

Quốc gia  Albania
Hạt Dibër
Quận Bulqizë
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 5.336 người
8407 sửa dữ liệu

Gjoricë là một xã trong quận Bulqizë thuộc hạt Dibër, Albania. Dân số năm 2005 là 5336 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Bulqizë

07459-gjoric-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)