User Tools

Site Tools


07448-giru-la-gi

Giruá là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 855,923 km², dân số năm 2007 là 17070 người, mật độ 19,94 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07448-giru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)