User Tools

Site Tools


07403-genyophryne-thomsoni-la-gi

Genyophryne thomsoni là một loài ếch trong họ Nhái bầu.[2] Chúng là đại diện duy nhất của chi Genyophryne. Đây là loài đặc hữu của Papua New Guinea. Môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ẩm ướt đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

07403-genyophryne-thomsoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)