User Tools

Site Tools


07371-gaurama-la-gi

Gaurama là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 204,149 km², dân số năm 2007 là 6132 người, mật độ 30,04 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07371-gaurama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)