User Tools

Site Tools


07369-gastrophrynoides-la-gi

Gastrophrynoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Microhylidae
Chi (genus) Gastrophrynoides
Noble, 1926

Gastrophrynoides là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura.[1]

  • Gastrophrynoides borneensis (Boulenger, 1897)
  • Gastrophrynoides immaculatus Chan, Grismer, Norhayati, and Daicus, 2009
  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gastrophrynoides tại Wikispecies
  • “Amphibian Species of the World 5.6 - Names assigned to genus Gastrophrynoides”. Truy cập ngày 22 tháng 11 năm 2013. 
07369-gastrophrynoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)