User Tools

Site Tools


07264-funar-la-gi

Funarë
—  Xã  —
Funarë trên bản đồ Thế giới
Funarë

Funarë

Quốc gia  Albania
Hạt Elbasan
Quận Elbasan
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 3.571 người
3013 sửa dữ liệu

Funarë là một xã trong quận Elbasan thuộc hạt Elbasan, Albania. Dân số năm 2005 là 3571 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Elbasan

07264-funar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)