User Tools

Site Tools


07148-floriano-peixoto-rio-grande-do-sul-la-gi

Floriano Peixoto là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 168,429 km², dân số năm 2007 là 2148 người, mật độ 12,75 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07148-floriano-peixoto-rio-grande-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)