User Tools

Site Tools


07133-flectonotus-la-gi

Flectonotus
Flectonotus pygmaeus02.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Amphignathodontidae
Chi (genus) Flectonotus
Miranda-Ribeiro, 1920
Các loài

Xem trong bài.

Flectonotus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Amphignathodontidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 5 loài và 20% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
07133-flectonotus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)