User Tools

Site Tools


07124-firmin-polis-la-gi

Firminópolis là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 406,109 km², dân số năm 2007 là 10021 người, mật độ 24,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07124-firmin-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)